BIZ HAKDA

GÖZEGÇILIK-PULHANA ABZALY (GPA) DAISY PERFECT S WE «Ingenico» TÖLEG TERMINALLARYŇ ABATLAÝYŞY WE DERT ANYKLAÝYŞ IŞLER

HYZMAT

Biziň hyzmatlar merkezimiz GÖZEGÇILIK-PULHANA ABZALY (GPA) DAISY PERFECT S-e, kassa, bank we awtomatiki identifikasiýa edýän enjamlaryna dert anyklaýyş işlerini we bejeriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýäris

DERT ANYKLAÝYŞ

Enjamyň ilkinji ýagdaýyny dert anyklaýyş.

MAGLUMAT

Enjamyň ýagdaýy hakyda buyruja maglumat bermek

DÜZETMEK

Enjamyň işe ukyplylygyny dikeltmek

KONSALTING

Buýrujylary maglumat goldaw bilen üpjün etmek

Biz bilen habarlaşyň

Biz Size gysga wagtyň dowamynda jogap bereris

Aragatnaşyk maglumatlar

Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, j. 108
info@tmter.biz

DÖWREBAP GÖZEGÇILIK-PULHANA ABZALY (GPA) DAISY PERFECT S

“Türkmen – Terminal” HJ gözegçilik-pulhana abzaly (GPA) DAISY PERFECT S – y satýar, tehniki goldawy, kepillik we kepil däl hyzmatlary ýerine ýetirýär. Biz hyzmatlarymyzyň hil taýdan oňat we çalt ýerine ýitirýändigimizi kepillendirýäris. 

«Ingenico» we «INGENICO»  TERMINALLAR ABATLAÝYŞ IŞLER BOÝUNÇA ÖKDE HÜNÄRMENLER TOPARY

Ökde hünärmenlerden durýan topary ýagny hyzmat-inženerler «Ingenico» terminala dert anyklaýyş işlerini, kepillik we kepil däl hyzmatlary ýerine ýetirýär.

BIZIŇ HÜNÄRMENLERIMIZIŇ HÜNÄRLERINI ÝOKARLANDYRMAK

Hyzmat-inženerler aktiwinde «INGENICO iWL 220, iWL 250, iCT 220, iCT 250 we   pinpad IPP220», «VERIFONE Vx520, Vx675, Vx680 и PP1000SE V3» boýunça , hyzmatlara degişli halkara standartlary, we şulara meňzeş maglumatlar boýunça hünärlerimiziň bilim bazasyny ýokarlandyrýar.

TERMINALLARYNA GYSGA WAGTYŇ DOWAMYNDA HYZMAT BERMEK

Bejeriş işleriniň hilini kepillendirýäris. Ökde hünärmenlerimiz ýagny hyzmat-inženerler gysga wagtyň dowamynda dert anyklaýyş işlerini, kepillik we kepil däl bejeriş hyzmatlary ýerine ýetirýär.

HABARLAR

SÖWDANYŇ BAŞLAMAGY

Image description

DÖWREBAP GPA SATUWYŇ BAŞLAMAGY

Gözegçilik – pulhana abzaly Daisy Perfect S döwrebap talaplara doly jogap berip, seriýasy Perfect bolyup durýar. Daisy Technology – yň öndürýän harydy bolup daşky keşbi gelşikli we ynjalykly. Displei garaňkylykda – da ýagty we gowy işleýär.

“Türkmen – Terminal” HJ, Bolgariýa öndürýän Gözegçilik – pulhana abzaly (GPA) Daisy Perfect S Size hödürleýär.

BIZIŇ SERTIFIKATLARYMYZ

HYZMATDAŞLAR

BIZIŇ ARAGATNAŞYK MAGLYMATLARYMYZ

INSTAGRAM

SALGYMYZ

Türkmenistan, Aşgabat,

Bitarap Türkmenistan şaýoly, j. 108

TELEFON

TELEFON

Разработано в TTWEB

©Turkmen-Terminal 2019 Все права защищены.